Kokillestøbning


Kokillestøbning

Metalstøberiet Thor er i stand til at levere aluminiumsemner med meget stor tolerancenøjagtighed. Vi kan fremstille homogent og tæt gods på komplicerede emner, typisk i serier fra 10 til 5000 stk. med vægt fra 10 g til 25 kg.

 

Teknisk rådgivning

Metalstøberiet Thor kan med sine mange års erfaring inden for aluminiumsindustrien yde kvalificeret rådgivning og vejledning i alle projekter.

Vi er samarbejdspartneren fra ide til færdigt produkt!

Til forside
Print
Sitemap


Virkelyst 74, Gjellerup     ●    7400 Herning      ●     Tlf.: 97 20 91 90     ●      E-mail: post@thor-metal.dk      ●       Cvr. 29246335